Panun 10 teesiä

Panu Pihkala on Kirkkonummen seurakunnan pastori, joka on tehnyt paljon työtä ympäristökysymysten parissa. Hän on sekä tutkinut asioita että tekee käytännön työtä nuorten kanssa. Panu on kiteyttänyt ajatuksensa ytimekkäisiin teeseihin, jotka kannattaa lukea ajatuksella läpi ja samalla miettiä omaa suhdettaan Jumalaan ja luontoon.

Kymmenen teesiä ekoteologiasta ja ympäristökasvatuksesta
(Panu Pihkala)

1. Ympäristökriisi on pohjimmiltaan ihmisen kriisi: hänen toimintansa on ongelma, ei ympäristön.

2. Ympäristökysymykset ovat kysymyksiä synnistä, armosta ja parannuksenteosta.

3. Ympäristökysymysten tulee näkyä eettisessä toiminnassa, mutta niiden pohja on dogmatiikassa, ei etiikassa. Toiminta koko luomakunnan puolesta on kristitylle ensisijaisesti uskonnollinen velvollisuus ja sitä kautta heijastuu kaikkeen hänen käytännön toimintaansa.

4. Sakramenteissa koko luomakunta liittyy yhteen Jumalan pelastavan työn kautta. Ne ovat vahva kuva yhteenkuuluvuudesta ja muuttavan voiman lähde.

5. On löydettävä laajasti uudelleen ihmisen yhteenkuuluvuus muun luonnon kanssa. Tätä tukevat ihmisen ikiaikainen historia, Raamattu (erityisesti Vanha, mutta myös Uusi testamentti Kristuksen ja Pyhän Hengen kautta), mystiikka ja moderni luonnontiede.

6. Yhteenkuuluvuuden löytäminen vaatii kokemusperäistä kosketusta luontoon. On taisteltava sitä vastaan, että kaupungistuvat ihmiset erkanevat luonnontilaisista ympäristöistä. Erityisesti lapsia ja nuoria on kasvatettava kulkemaan luonnossa.

7. On säilytettävä lapsenkaltainen ihmettely luomakunnan aarteiden keskellä. Lumouksen säilyminen elämässä on vastavoima epätoivolle, lamaannukselle ja tarkoituksettomuudelle.

8. Ympäristökysymykset ovat aina laajoja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Jos elämän perusedellytykset puuttuvat, ihmisiltä on mahdotonta edellyttää ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

9. Kasvatustyön tekijöille ympäristökasvatus ei saa olla yksi lisätehtävä kaiken muun työn lisäksi, vaan sen on oltava periaate, joka ohjaa kaikkea toimintaa.

10. Ympäristökasvatuksen perimmäisenä perustana on se, että ympäristö kasvattaa meidät. Kaikki on Jumalan työtä.

Avaa teesit erillisenä pdf-dokumenttina