Tietoa ympäristöasioista

Oman elämäntavan ympäristövaikutuksia pohtiessa on hyvä ottaa selvää muutamista perusasioista. Kuinka minun kulutustottumukseni vaikuttavat?  

Kaikkea tietoa ei ekonistin tarvitse hallita ennen kuin voi ryhtyä toimintaan. Vaikka aina ei olekaan olemassa helppoja ja selviä vastauksia kysymyksiimme, on silti syytä toimia ja tehdä voitavansa ympäristön kuormituksen pienentämiseksi. Pienistä puroista...

Joskus tuntuu vaikealta verrata eri elämänalueilla tapahtuvien toimien ympäristövaikutuksia ja usein joudumme valitsemaan kahdesta huonosta vaihtoehdosta vähemmän haitallisen. Täydellisyyteen ei tarvitse pyrkiä. Välinpitämättömyys on kuitenkin se kaikkein huonoin valinta.